درباره دانش‌ گستر

موسسۀ علمی – فرهنگی دانش‌گستر به سال 1381ش به همت آقای حسینعلی سودآور، از نوادگان شادروان حاج حسین آقا ملک، بنیانگذار و واقف کتابخانه و موزۀ ملک، تأسیس شد و اقدام به تدوین دانشنامۀ عمومی دانش‌گستر کرد. کار دانشنامۀ حاضر با همکاری متخصصینی از رشته‌های مختلف و استفاده از صدها مؤلف، مترجم و ویراستار آغاز گردید و در طول هشت سال به‌طور کامل تدوین شد. حدود 60 درصد از حجم دانشنامه ترجمه از منابع معتبر خارجی و 40 درصد باقی‌مانده که حوزه‌های اسلام و ایران را دربر ‌می‌گیرد، توسط مؤلفین داخلی تألیف گردید. دانشنامه حاضر در نوع خود در زبان فارسی بی‌نظیر و بی‌بدیل است و دانشنامه عمومی دیگری با این حجم و گستردگی و با این کیفیت در زبان فارسی وجود ندارد و امید است به یاری خداوند متعال به‌تدریج بر تعداد مقالات آن افزوده گردد. فعلاً تعداد مدخل‌های آن بالغ‌بر 67000 می‌باشد که از این میان تعداد 8000 از آن مدخل‌های ارجاعی است.